สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในวันที่ 15 กันยายน 2550

วันนี้เราเรียนกันในหัวข้อ การประเมินผลโครงการ โดยมีอาจารย์ชลารัตน์ เป็นผู้บรรยาย สิ่งที่ดิฉันได้รับในวันนี้คือ

1. โครงการส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมักเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาตามรุ่นพี่ที่ได้ทำไว้โดยอาจารย์บอกว่าสิ่งไหนดีเราก็คงไว้สิ่งไหนไม่ดีเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

2. ผู้นำนั้นต้องกล้าตั้งเป้าหมายและเป้าหมายที่ดีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และเวลาที่เอื้ออำนวยแต่ผลที่ได้ออกมาเหมือนเดิม

3.แผนกำเนินงาน ควรยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม ภายใต้ขอบ้ขตของเวลาและความสามารถของคน

4.การประเมินผลโครงการมี2อย่างคือ

4.1ระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อประเมินดูก่อนว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่กับงบประมาณที่เสนอไปและผลที่ผ่านมานั้นเหมาะสม มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เพื่อที่เรานั้นจะสามารถพิจารณนาถึงโครงการของเราได้ต่อไปเพราะอาจจะต้องมีการขอเสนอปรับแก้หรือยุติโครงการก่อนที่จะไม่สำเร็จผล

4.2หลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อเป็นการรายงานที่ได้จากการปฎิบัติโครงการและรายงานขีดความสามารถ เพื่อเป็นข้อมูลในโครงการต่อไปหรือว่าต้องมีการทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

5.ในการที่เราจะทำใบประเมินนั้นเราต้องมีการกำหนดประเด็นที่เราจะประเมินก่อนโดยดูจากวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ โดยยึดหลัก SMART  ซึ่งถ้าเราไม่มีประเด็น เราจะออกแบบแบบสอบไม่ครอบคลุม ซึ่งตอนที่เราจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ก็คงไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

6.ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเราต้องพยายามที่จะทำสิ่งดีๆให้กับมหาวิทยาลัยและคงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให่มีอยู่ต่อไป

สุดท้ายในการเรียนครั้งนี้ทำให้เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลเป็นอย่างเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพราะมันเป็นการรายงานความคืบหน้าและผลที่ได้รับจากการทำโครงงานที่น่าเชื่อถือ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: