โครงการ ไปดูบ้านพ่อ

โครงการ ไปดูบ้านพ่อ

หลักการและเหตุผล               

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทย จึงสมควรยิ่งที่จะศึกษาหลักการและแนวคิดของโครงการอย่างท่องแท้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแผ่ต่อสาธารณชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อศึกษาโครงการพระราชดำริ

2.       เพื่อนำโครงหารพระราชดำริไปเผยแผ่ต่อผู้ที่สนใจ

3.       เพื่อศึกษาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.       เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้ที่เข้าร่วม

เป้าหมาย

1.       เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน

2.       เผยแผ่โครงการพระราชดำริและแนวคิดให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิธีดำเนินการ

1.       หาสถานที่จัดโครงการพระราชดำริ

2.       เตรียมกิจกรรมไปศึกษาดูงานโครงการ

3.       ไปดูโครงการพระราชดำริที่สวนจิตรดา

4.       เตรียมกิจกรรมที่จะเผยแผ่โครงการที่ได้ไปดูและศึกษามา

5.       จัดกิจกรรมเผยแผ่โครงการขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6.       สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ                25 กรกฎาคม 2550 ถึง 29 กันยายน 2550

งบประมาณ

1.       ค่ารถ                                                                                              เป็นเงิน              5,000 บาท

2.       ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 30 บาท                                         เป็นเงิน              1,500 บาท

3.       ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                             เป็นเงิน              4,000 บาท

4.       ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมโครงการ 50 คนx30 บาท          เป็นเงิน              1,500 บาท

5.       ค่าล้างฟิล์ม                                                                                    เป็นเงิน                 350 บาท

6.       ค่าประชาสัมพันธ์                                                                       เป็นเงิน                 500 บาท

7.       ค่าวิทยากร                                                                                     เป็นเงิน              1,200 บาท

8.       ค่าไปสำรวจโครงสวนจิตราดาเบื้องต้น                                  เป็นเงิน                 200 บาท

9.       อื่นๆ                                                                                               เป็นเงิน              1,800 บาท

สถานที่ดำเนินการ

1.       สวนจิตรดา

2.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ได้ความรู้เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริและแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.       เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำของคณะผู้จัดทำ

3.       ได้นำหลักการและแนวคิดของโครงการต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแผ่ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ                คณะนักศึกษาที่เรียนวิชาSSC 263 Developing Leader จำนวน 21 คน   

Advertisements

2 Responses to “โครงการ ไปดูบ้านพ่อ”

  1. satianpong Says:

    เขียนสรุปได้เร็วมากๆเลยคร๊าบ ที่จริงวันนี้พงศ์ก้อเห็นด้วยนะ ที่จะไปจันทบุรีอ่ะครับ เพราะพงศ์เคยไปที่นั่นบ่อย และคิดว่า ถ้าไปที่นั่น น่าจะเป็นการเรียนรู้ได้มากกว่าและเป็นการถ่ายทอดเผยแพร่ได้ดีกว่าการไปสวนจิตรดา แต่ด้วยเหตุที่ว่า การไปที่นั่น ต้องมีการเตรียมตัวที่หนักกว่าการไประยะใกล้ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปเซเวย์ก่อน หรือว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นั่น และช่วงเวลาที่ไปคิดว่า การไปที่จันทร์จะมีความสุขกว่าในความคิดของพงศ์นะครับ แต่ว่าเวลาในความเป็นจริงมันน้อยอ่ะครับ ก้อเลยคิดว่า ควรเอาเวลาที่มี เอาใกล้ๆก่อน แล้วก้อทำเวลาที่มีให้คุ้มค่าอย่างแท้จริงคร๊าบผม (^^,)

  2. satianpong Says:

    พี่ชมพู่ครับ พงศ์ว่า เพิ่มค่าไปสำรวจโครงสวนจิตราดาเบื้องต้น อีกหน่อยไหมครับ พงศ์ว่าน้อยไปหน่อยอ่ะครับ เพราะว่า ไปครั้งนึงน่าจะประมาณ 3-4 คน น่าจะไม่พอกับค่ารถแท็กซี่และค่าเข้าสวนจิตราดาอ่ะครับ เพิ่มไปหน่อยดีกว่าไหม๊… เพราะถ้าเหลือไงเราก็เอามาคืนอาจารย์ได้ แต่ถ้าขาดเราคงต้องกินเนื้อกันเองอ่ะครับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: