การเรียนรู้ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม2550

วันนี้ได้ข้อคิดดีมากมายในช่วง2ชม.ซึ่งพวกเราได้รับเกียรติจากอาจารย์พิเศษ มาบรรยายซึ่งอาจารย์ได้พูดในลักษณะที่ทำให้พวกเราเข้าใจง่ายโดยทั้งยกตัวอย่างที่ทำให้พวกเราเห็นภาพได้เป็นอย่างดี เอาเป็นว่าสรุปเป็นข้อๆๆมาละกันว่า ชมพู่ได้อะไรกันบ้าง

  1. ทำไมในปัจจุบันในวงการของผู้นำหรือผู้บริหารเริ่มมีอัตราส่วนของผู้หญิงมากขึ้นและผู้ชายน้อยลง
  2. การเรียนรูไม่ใช่การเรียนรู้ทางเดียวต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  3. learning by doing ต้องมีการทดลองหรือปฎิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณื
  4. ทำไมผู้นำต้องเรียนรู้โครงการ ซึ่งเราจะได้หลักคิดและวิธีการและมุมมองต่อโครงการนั้นๆในภาพกว้างเพื่อเป็นการช่วยในการบริหารหรือจัดกิจกรรมต่อไป
  5. การที่เราจะนำคนอื่น เราต้องมีจุดมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้สำเร็จ
  6. ใช้หลักอริยสัจ4มาช่วยแก้ปัญหา
  7. การทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์
  8. ประสบการณ์เป็นตัวกำหนดความคิดและพฤติกรรม
  9. ประสบการณ์+ความรู้=ภูมิปัญญา
  10. no action talk only ไม่ใช่ผู้นำที่ดี

และในการตอบคำถามQ1โครงการคืออะไร-กิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรและทำแบบมีวัตถุประสงค์พื้นฐานทรัพยากร4Mคือman,money,material,manage

Q3 บทบาทของผู้นำในการจัดทำ /ดำเนินโครงการ

-เป็นคนคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-เป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำ

-ทำให้เป็นจริงโดยเริ่มเขียนออกมาเป็นรูปร่าง what when where why who how และใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน

– เสนอโครงการที่เขียน

-ดำเนินการ organization,อำนวยการ

-คนที่มองภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด

-ประชุมแบ่งงาน,ร่วมกันคิด

-มีการปติสัมพันธ์กับคนอื่น

ซึ่งปัญหาของคนไทยที่ทำให้ผู้นำล้มเหลวคือ -ทำงานเป็นทีมไม่ดี ,ทนแรงกดดันไม่ไหว ,ชอบติไม่ชอบทำ ,สนับสนุนในที่ผิดหมายถึงว่าเยินย่อจนเกินเหตุ

และอาจารย์แนะนำว่าถ้าเราใช้หลักอริยสัจ4มาช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหนทางที่ดีมาก

ขั้นตอน&วงจรโครงการ

plan->do->check->action->plan->do->check->action->

ซึ่งเราจะมีการทำวนไปอย่างนี้เรื่อยๆ

ซึ่งก็ได้สิ่งอื่นๆอีกมากมายคงเขียนไว้ไม่หมดแต่พวกเราขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากที่เสียสละเวลามาบรรยายให้พวกเราฟังในวันนี้

และตอนที่เราเข้ากลุ่มกันทั้งในตอน2ชม.สุดท้ายและในช่วงบ่ายก็ได้พูดคุยกันถึงหัวข้อโครงการที่เราจะทำก็เป็นการแสดงออกที่ดีมากๆๆๆซึ่งคิดว่าตัวชมพู่เองก็แสดงออกยังไม่ถูกทางเพราะเหมือนกับว่าเราได้บังคับคนอื่นซึ่งเรานั้นรู้สึกไม่ดี แต่ว่าคราวหน้าจะเอาใหม่พยายามปรับตัวให้มากกว่านี้โดยมีใหม่คอยดูและสอบถามอยู่เรื่อยๆๆๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: