การเรียนรู้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2550

ในวันนี้ได้เรียน “ทฤษฎี แนวคิด บทบาทผู้นำและการวางแผนเพื่อบริหารจัดการโครงงาน” ซึ่งวันนี้ตอนแรกเพื่อนๆมากันเหมือนน้อยเพราะว่ามีบางคนที่ทำงานfreshyเมื่อคืนวันเสาร์ซึ่งคงดึกมากและตอนเช้าฝนตกด้วยทำให้บางคนมาช้า แต่ว่าวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี แง่คิด ข้อคิด แนวทางต่างๆในการที่เราจะเป็นผู้นำและรู้สึกชอบและเห็นด้วยกับคำกล่าวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุนที่ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้นำไม่ใชผู้ที่จะนำคนอื่น แต่ผู้นำที่ดี คือคนที่ผู้อื่นอยากเดินตาม” ได้ยินแล้วรู้สึกว่าเราจะทำได้มั้ยแบบนี้ อยากเป็นแบบนี้จัง เพราะการที่เราจะบังคับผู้อื่นนั้นสามารถทำง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้มาซึ่งความเชื่อใจและไว้ใจ และก็ชอบที่อาจารย์ได้นำเรื่อง หิน กรวด ทราย น้ำ ใส่ถัง จะทำอย่างไรให้ใส่ได้พอดี ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าเราควรเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนหลังและความจำเป็นของงานในการเลือกที่จะทำซึ่งมันจะทำให้งานของเรานั้นสำเร็จไปได้ด้วยดี อาจารย์เลยสอนวิธีการเขียน Gantt Chart ซึ่งทำให้เราเรียงลำดับความสำคัญของงานและตัวเวลาซึ่งบางทีเป็นสิ่งสำคัญของงานที่เราจะทำเป็นอย่างมาก และทำให้เรามองมุมกว้างของงานและจัดรายละเอียดกิจกรรมต่างๆๆลงไปตามลักษณะงานและเวลาที่จำกัดได้ และทำให้เรามองเห็นถึงตัววัดประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย

เสร็จแล้วอาจารย์ก็ให้เรานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะของโครงงานที่เราอยากจะทำ ซึ่งก็มีมากมายที่น่าสนใจและบางอย่างก็สามารถนำมาทำรวมกันเป็นโครงงานเดียวกันได้ และตัวเองก็อยากทำทุกกิจกรรมเลยแต่อยากออำไปข้างนอก คือว่าอยากออกไปเที่ยวด้วยนิดนึง(อยากได้ส่วนตัว)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: