ส่วนร่วมต่อกิจกรรมมหาวิทยาลัย

1.ปัญหาส่วนใหญ่มักมาจากเรื่องเงิน บางทีถ้าเราจัดสัดส่วนของงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจนก็จะทำให้เราสามารถบริหารงบที่ได้มาได้อย่างดี

2.เริ่มจากการที่เรานั้นต้องมีความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับหมอบหมายมาก็จะทำให้กิจกรรมนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

3.ในการประชุมกิจกรรมในแต่ละถ้าเราแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ร่วมดูแลในแต่ละหน้าที่อย่างดีและผู้ที่ได้รับหมอบหมายก็รับผิดชอบในส่วนตัวเองนั้นได้รับมาก็จะทำให้กิจกรรมนั้นสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

4.ขบวนการในการทำงานบางทียังไม่ชัดเจนทำให้งานยังออกมาไม่ดีพอควรมีการปรึกษาอาจารย์กิจกรรมให้มากขึ้นก็จะสามารถช่วยได้

5.เมื่อมีกิจกรรมที่เราสามารถเข้าได้โดยไม่ตรงกับเวลาเรียนเราก็ควรเข้าร่วมเพราะจะเป็นการช่วยให้กิจกรรมที่จัดขึ้นประสบผลเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นจัดขึ้นนักศึกษามจธ.ทั้งนั้นในส่วนหนึ่งเราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ก็ต้องมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: