สิ่งที่ได้รับจากการเรียนssc263ในวันที่30มิถุนายน 2550

ในวันที่30มิถุนายน2550เป็นวันเปิดคอร์สซึง่กล่าวถึงภาพรวมการเรียนการสอน  แนวคิดและแนวทางการจัดการทำโครงงาน

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับในวันนั้น

1ข้าพเจ้าทราบถึงรายละเอียดของรายวิชาssc263ซึ่งเป็นวิชาเลือกxxx xxx ไม่ใช่ ssc xxx

2.อาจารย์ได้อธิบายถึงงานที่ต้องทำการส่งทั้งหมดของวิชานี้ซึ่งเยอะมากๆแต่ก็เป็นการช่วยหัดแบ่งเวลาให้สามารถทำงานที่ได้รับหมอบหมายมาให้ได้

3.ท้ายคาบอาจารย์ได้ให้นักศึกษาในกลุ่มแลกเปล่ยนความคิดเกี่ยวกับอยากให้มหาวิทยาลัยทำอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาบ้างสรุปออกมาว่า

3.1นักศึกษามีความเห็นว่าเรื่งงบประมาณนั้นมีการจัดสรรไม่เพียงพอและนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นยังมีการจัดการบริหารเงินยังไม่ดีพอทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น และอยากให้มีหน่วยงานให้คำปรึกษาและจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเงิน

3.2เรื่องการเรียนการสอนในวันกิจกรรมคือวันพฤหัสบ่ายนั้นบางภาควิชา บางคณะนั้นยังมีการจัดการเรียนการสอนหรือมีสอบทำให้นักศึกษาที่สนใจในการจัดทำกิจกรรมไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

3.3อยากให้มีการสนับสนุนทางด้านกิจกรรมเช่นการประชาสัมพันธ์

4.สุดท้ายอาจารย์ได้ให้ข้อคิดว่ามิ่งที่เราพูดกันนั้นสามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากตัวเองก่อนเป็นสิ่งแรกและจะเป็ฯจุดเริ่มต้นในการแก้ไขสิ่งอื่นต่อไปได้

Advertisements

2 Responses to “สิ่งที่ได้รับจากการเรียนssc263ในวันที่30มิถุนายน 2550”

  1. mai4ene Says:

    เรื่องรายละเอียดของรายวิชาssc263 ซึ่งเป็นวิชาเลือกxxx xxx ไม่ใช่ ssc xxxเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเพิ่งได้ทราบและเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับfruitchompu(ต้องขอบคุณที่สรุปไว้ กันความหลงลืม) เนื่องจากในตอนแรกคิดว่าจะลงเป็นวิชาssc xxx เพื่อที่เทอม2/2550 จะได้ลงวิชารหัส xxx xxx ซึ่งเป็นวิชาอะไรก็ได้ แต่เมื่อได้รับทราบก็ถือเป็นข้อมูลที่ดียิ่ง์ ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงยังไม่ทราบเช่นกัน ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ…หฤทัยENE4B

  2. wi Says:

    ถ้าเรานำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ กด็คงมีประโยชน์กับตัวเรามากเลยนะคะ
    แล้วพี่ได้ลองนำไปช้อะไรบ้างแล้วยังคะ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: